Fysieke Leefomgeving
                                       

Kennisteam Fysieke leefomgeving houdt zich bezig met de vraag hoe we de Fysieke Leefomgeving het beste kunnen inrichten en beheren, tot en met technische uitvoering. Informatiemanagement en digitalisering is daarbij nodig om efficiënt en effectief te kunnen werken. Daarmee valt het portfolio van Openbare Ruimte, BIM en Infra onder onze werkzaamheden.

Als kenniswerker ben je actief in ons netwerk om vroegtijdig kennisvragen te signaleren die vanuit CROW vertaald kunnen worden naar producten en diensten. Dit doe je onder andere door werkgroepen met onze stakeholders en klanten voor te zitten, presentaties en workshops te geven en soms als docent op te treden. Daarnaast werk je in een van onze kennisteams mee aan slimme en praktische oplossingen voor deze vraagstukken over de inrichting van Nederland. Oplossingen en richtlijnen waar de praktijk naar uitkijkt!


Onze collega's aan het woord
"Ik zorg dat experts van overheid en bedrijfsleven samenwerken om nieuwe kennis vast te leggen in goede, mooie en bruikbare kennisdocumenten waar de praktijk wat aan heeft."

Jos Wessels,  Kenniswerker
"Werken bij CROW geeft mij de mogelijkheid om met heel diverse mensen, onderwerpen én activiteiten bezig te zijn. Ik heb veel ruimte om mijn taken en verantwoordelijkheden zelf in te vullen."

Ineke Westerbroek,  Kenniswerker