Aanbesteden en contracteren
                                       

CROW is dé specialist op het gebied van aanbesteden en contracteren in de infrasector. Kennisteam Aanbesteden & Contracteren zet zich in voor verbeteringen en vernieuwingen op het gebied van traditionele (RAW), hybride of geïntegreerde contracten. Daarnaast helpt het de sector met praktisch toepasbare oplossingen voor aanbestedingsvraagstukken.

Als kenniswerker ben je actief in ons netwerk om vroegtijdig kennisvragen te signaleren die vanuit CROW vertaald kunnen worden naar producten en diensten. Dit doe je onder andere door werkgroepen met onze stakeholders en klanten voor te zitten, presentaties en workshops te geven en soms als docent op te treden. Daarnaast werk je in een van onze kennisteams mee aan slimme en praktische oplossingen voor deze vraagstukken over de inrichting van Nederland. Oplossingen en richtlijnen waar de praktijk naar uitkijkt!


Onze collega's aan het woord"In mijn werk verbind ik partijen in de sector en ontwikkel samen met hen kennis die bijdraagt aan duurzamere openbare ruimte. Vanuit een onafhankelijke positie faciliteert CROW een dialoog waar verschillende partijen baat bij hebben. Een unieke positie!"

Lauren van der Meer,  Kenniswerker"Ons werk heeft een enorme impact op de maatschappij. Daar dragen we niet alleen aan bij, maar nemen daarin ook vaak het voortouw. De dynamiek die daarbij ontstaat en de betrokkenheid van veel partijen is niet alleen een uitdaging, maar geeft ook voldoening bij het bereiken van een resultaat."

Jacques Teunissen,  Kenniswerker